Eiendom

Eiendom1 AS ble stiftet i 2018, og har på kort tid opparbeidet seg en solid eiendomsportefølje. Stifterne har bakgrunn fra bil- og teknologibransjen, og tatt med seg verdifull erfaring inn i det nye satsningsselskapet Eiendom1 AS.

Eiendom1s kortsiktige mål er å ha en eiendomsportefølje verdsatt 100 millioner innen utgangen av 2021.

Heiner Eiendom